sábado, 30 de marzo de 2019

Satoko Fujii Orchestra Tokyo

Kikoeru [Tribute To Masaya Kimura] (2018)Personal

Natsuki Tamura: trumpet
Takao Watanabe: trumpet
Yoshihito Fukumoto: trumpet
Yusaku Shirotani: trumpet
Haguregumo Nagamatsu: trombone
Toshihiro Koike: trombone
Yasuyuki Takahashi: trombone
Sachi Hayasaka: soprano saxophone, alto saxophone
Kunihiro Izumi: alto saxophone
Daisuke Fujiwara: tenor saxophone
Kenichi Matsumoto: tenor saxophone
Ryuichi Yoshida: baritone saxophone
Toshiki Nagata: bass
Akira Horikoshi: drums

https://www.sendspace.com/file/quhgps