lunes, 10 de enero de 2011

Gato Libre

Kuro (2008)Personal

Natsuki Tamura: trumpet
Satoko Fujii: accordion
Kazuhiko Tsumura: guitar
Norikatsu Koreyasu: bass