los siniestros energúmenos desataron a los animales

sábado, 6 de julio de 2013

Satoko Fujii Orchestra Nagoya

Sanrei (2008)Personal

Conductor Satoko Fujii

Natsuki Tamura: trumpet
Misaki Ishiwata: trumpet
Takahiro Tsujita: trumpet
Tsutomu Watanabe: trumpet
Tomoyuki Mihara: trombone
Toshinori Terukina: trombone, euphonium
Shingo Takeda: alto saxophone
Akihiko Yoshimaru: alto saxophone
Kenichi Matsumoto: tenor saxophone
Yoshihiro Hanawa: tenor saxophone
Yoshiyuki Hirao: baritone saxophone
Tatsuki Yoshino: tuba
Yasuhiro Usui: guitar
Atsutomo Ishigaki: bass
Hisamine Kondo: drums

http://www.sendspace.com/file/0tic16